Pindula
Register Login

Where Is Livingstone: High School Student Missing Since December 6, 2021, Parents Demand Answers

Where Is Livingstone: High School Student Missing Since December 6, 2021, Parents Demand Answers

The family of Livingstone Sunhwa (19) is demanding the safe return of the St Mathias Tsonzo High School student who reportedly went missing on the 6th of December 2021. Livingstone was arrested on December 5, a day after a break-in at the school tuckshop had been reported by the Anglican Diocesan of Manicaland, which runs the institution. Sunhwa was facing charges of unlawful entry and theft before his disappearance, and police are sweating over his whereabouts. Pindula News presents a statement by Livingstone’s family:

Nyaya yangu yakamira seiizvi. Ndine vana 2 Livingstone Sunhwa and Pride Sunhwa. Vese vaidzidza paSt Matthias Tsonzo Livingstone mukomana ane 19yrs anga achiita form 4 last year musikana anonzi Pride Sunhwa ane 16 years anga achiita form 3 wese wanga vari maboarders.

Musi wa 5 Dec Livingstone ari pakati pekunyora ma final exams ake vana vakaita misikanzwa wakapinda mu school tuckshop vakaba ma mega snack,mhandire,pies,buscuits.

Headmaster wechikoro Mr Sambona paakaona kuti kutuckshop kwakabiwa vakadaidza mapurisa ekwa Mutasa Constable Mandizvidza, constable Zvawashe neumwe wandisina kuziwa zita rake.

Mapurisa vakasvika pachikoro vakatarisa tsoka dzakapinda mutuckshop vakati iwo vakaona matsiko eboots netsoka zvairatidza kuti dzakapinda mutuckshop boots vakatarisa vakaona iri yemwana wangu Livingstone asi Tsoka havana kuziwa kuti yaiwe yaani zvinowa zvakawasvitsa pakurowa mwana pamberi pechikoro chese kusanganisira mwana wangu musikana Pride aiwepo kusvika aridza mhero achiona kurohwa kwehanzvadzi yake.

Livingstone akarohwa nemboma yemapurisa muviri wese wachiti ataure waakapinda naye mutuckshop asi haana kutaura kusvika vamutora mapurisa kuenda naye ku camp kwawo kwaMutasa zvese izvi inini semubereki ndakanga ndisina kuziviswa.

Mr Sambona headmaster vakazondifonera mwana atoendeswa kwaMutasa Police station kuti Livingstone tamuisa kumapurisa akapinda mutuckshop yechikoro.Zvinhu zvakandishungurudza zvakanyanya kuti nyangwe mwana akanganisa asi ndaifanira kuudzwa kuti matanho avanga vakutora pamwana wangu. Ndakakumbura Headmaster kuti ndokumbira mwana wangu adzoke kuchikoro anyore ma exams ake zvese zvaitika ndazvinzwa ndirikuuya kuchikoro kuti ndigare nemi pasi ndoripa hangu kukanganiswa kwese kwaitwa nemwana wangu nekuti kwakanga kwaatowa kupera kwe gore ndakanga ndatowa kugadzirira kuuya kuZimbabwe kuzororo.

Mr Sambona vakabvuma vakati zvakanaka mwana ndinomomutora manheru ndikawati kana mamutora ndokumbira mundiziwise kuti mauya naye ndizofone nditaure naye mwana asi headmaster havana kuita sekudaro.Manheru emusi iwoyo ndakaedza kubata headmaster kuti ndinzwe mwana azodzoka hre pachikoro asi headmaster havana kubatika paWatsap asi vakazopindura mamsgs angu musi wa 06 Dec makuseni around 8am vachiti hongu mwana ndakanomutora kumapurisa nezuro manheru around 5pm ndikamuisa ku dorm kwake kuma 9pm dzemanheru saka ane English exam nhasi kurewa musi wa6 Dec wacho iwoyo. Zuva racho iroro ndakazofonerwa nemwana wangu musikana Pride achiti atokumbirawo phone kune umwe mwana wechikoro kuti andizivise kuti Livingstone haasikuwanikwa pachikoro.

Zvinhu zvakandishungurudza zvikuru. Ndakarwadziwa kuti mwana wangu haasikuwanikwa pachikoro asi Mr Sambona semukru wechikoro vakangonyarara havasikundizivisa. Ndakafonera Sambona havana kubata phone ndakaita ma calls akawanda vasingabati kusvikira ndazofonera boarding master ndiwo vakadaira vakati iwo ichokwadi mai Sunhwa Livingstone hatisikumuwana. Ndakafonazve kuna headmaster but still vanga vasirikubata phone.

Headmaster later on confirmed kuti mwana haana kudzoka. Ndakazoenda kuTsonzo musi we Sunday 12Dec ndikaona Mr Sambona vakandirondedzera mafambire akait a nyaya vakandiratidza pakapinda nevana kuti vapinde mutuckshop chokwadi neniwo ndakaonawo kuti haana kupinda ari ega panga patorine rubatsiro kuti akwanise kubusirira kupinda mutuckshop umu. Vapedza kundirondedzera vakanditi iwo vane kwawarikufungidzira kuti mwana angawa akahwanda saka.

Headmaster vakanditora kusanganisa na Rev Tigere vepachikoro ipapo kuti timboende kuma suspects iwayo kuti zvimwe tingawana mwana. Ndakagara pachikoro kwe week rese headmaster vachindiendesa munzvimbo dzaiwe mu area yechikoro vachiti mwana anogona kunge ari ikoko.

Chakandinetsa ndaingonzi tinobuda husiku kunotsvaga mwana uye vakanga vasingadi company yeamwe ma teachers vaingoti tibude nevamwe vadzidzisi vavanenge vasarudza vashomanana vamwe vese vadzidzisi vainzi hativadi munyaya iyi uye havafaniri kuziwa.Week rakapera tichingobuda husiku pasina kana rubatsiro rwemapurisa. Ndaona kuti madays afamba pasina kuwana any lead pakutsvaga mwana ndakaenda ini ndega kumapurisa kwaMutasa anowazve ndiwo akarowa mwana kunokumbira kuisa report yekushambadza paradio or tv kutsvaga mwana vakati iwo wekwaDc hawakanisi kuita izvozvo nekuti mwana ane mhosva yaakaita.

Ndakadzokazve kuchikoro zuva iroro musi wa16Dec nemupurusa Cnstbl Mandizvidza akauya akafeya vamwe vana pachikoro ndipo pakazobuda list yemazita evana vakapinda mutuckshop zuva iroro rakapindawo Livingstone.  List yevana yakabuda iyi cnstbl Mamdizvidza ndopaakabva a concluder kuti zvakuratidza kuti vamwe vana vakapinda mutuckshop awa pakati pawo pane anoziwa kuna Livingstone saka vakati ini ndidzokere kumba mwana anogona kuuya since zvikoro zvavharwa mwana wese akuenda kumba kwake.Ndiko kudzoka kwandakaita kumba kubva ipapo handina rubatsiro rwandakazowana futi kubva kuchikoro uye kubva kumapurisa.

Ndirikurwadziwa nekubatikana zvakanyanya kuti mwana wangu aiwe paboarding school akashaikira mumaoko echikoro asi vechikoro vangonyarara hapana pawachiri kubatsira pakutsvaga mwana wangu…chechipiri mwana wangu akarohwa nemapurisa in front of the headmaster nevamwe vana vane humboo hwacho asi headmaster vakuzviramba pachena.

Kusaita hanya nekushaika kwaita mwana vangu vangadai vaine ruoko pazviri nekuti sei varikuramba kuti mwana akarohwa zvakaonekwa nevana vese pachikoro.ko kusandizivisa kuti mwana wangu haasikuwanikwa? why is he didn’t take action mwana paakanzi haasikuwanikwa…dai vakadaidza mapurisa vakateedza tsoka kuti mwana abuda nekuti achienda nekupi sekuita kwawakangoita pawakaona kuti tuckshop yapazwa vakateedza tsoka.

Headmaster was the last person kuona mwana wangu vakamuisepi uye mwana akabudasei pachikoro pane security. Ndokumbira mundibatsirewo nyaya yangu ibude pachena.

If you have any information, please send a WhatsApp message to this number: +27641938808.

Please Share!!!!

#JusticeForLivi #WhereIsLivingstone

Police have denied charges of assaulting a student at St Mathias Tsonzo High School in Manicaland province, who went missing last year, a day before his “O” English examination on December 6.

Manicaland police spokesperson Inspector Nobert Muzondo yesterday said they released Sunhwa in the custody of his headmaster, one Sandura after his arrest to allow him to write examinations. Muzondo said:

There was a break-in at St Mathias Tsonzo High School tuckshop and we made some investigations that (resulted in) Sunhwa being arrested, but we decided to release him in(to the) custody of his headmaster so that he can write his examination, but he disappeared.

We are treating the matter in two different ways, one as a wanted person by police and another as a missing person. What his parents are saying are lies, we never assaulted him. Sunhwa is facing unlawful entry and theft charges.

Diocesan registrar and lawyer Ashel Mutungura said the church was worried about Sunhwa’s disappearance.

Share Article

Sponsored

More

44 Comments

🌪️ 2 weeks ago

headmaster ahana GD6 here uyo


W 2 weeks ago

Hahaha 😂

we will not make it 2 weeks ago

yeah leyi iyaphelelela emoyeni ngubani ozayisa phambili siphelile so


Nice 2 weeks ago

Police na Head varipamwe apa mutemo ngaushande


Malia 2 weeks ago

mabiscuits andiwo angadeedzerwe mapurisa even iyo police ayingati he's on wanted list jus bcoz of that
Kasi panezvakabiwa zvaidhura zvakanyanyo rwadza head uyo zvavasirikutoudza


Sponsored

More
Stallion 2 weeks ago

Zimbabwe pane zvinoyitika zuro ndizuro Tapiwa akafa achigurwa musoro akasvika pakuvigwa musoro asina nhasi chikoro boarding school mwana woshaikwa ministry yonyarara . Vabereki bvisayi vana venyu ipapo nhasi ndiLivingstone zvizive kuti mangwana ndowako taridzirayi kusvika mwana awanikwa pozodzidziwa


Busymark 2 weeks ago

So does that mean soon afta the release of this boy hapana kana mwana akambomuonawo kuma hostel the last person to see him was the xul head...hhmmm pane nyaya apa CID ngaiite basa


Blade 2 weeks ago

They are cavrng smthng

grand parent 2 weeks ago

Why trying to lie to the nation. Head ngavataure yese . including the deputy who is the Disciplinary Chair. VANE YESE NYAYA.


Justice 4Liviston 2 weeks ago

Ita a pity this boy is history but may Justice be done


Tateguru 2 weeks ago

Zviri pachena kuti ane yese ndi headmaster.


DP 2 weeks ago

So touching and heartbreaking. How such can happen in a country with a constitution. How come such happen to human life and still be ignored. Ma parebts a Livingston in blaming you sorry to say,you are too weak. You can be told to be silent and only to look for your child only during the night as a secret to other teachers. Now, I will keep on looking for an update maybe 2 or so weeks from now if nothing actually happened...then I will raise an alarm . the world must know this and justice must prevail. Aba but ka munhu, he still have his full rights to be treated as a human....That school is now a spoet light ... Ministry of primary and secondary school must answer to this ....also as a country we will help you raise whatever figure for you legal rights. The stoy will just Begin .


dispenser 2 weeks ago

grocery rakabiwa nemwana is how much kutongerwa death .compare Na Henrietta rutswaya with billions but is walking free


Watsomba 2 weeks ago

Mandizvidza anoziwikanwa neutsinye uyo, I am not surprised kuti ndiko kwasvika uipi hwake. Anoita seakarombera chipurisa. Ngaa****hwewo nemamwe maCID kunera pasi petsoka sezvowakaita mufana uyo, chokwadi chibude pachena. Mega snacks and biscuit and then you are on wanted list. How about the value of the cellphone left behind, what is the value of that visa vee cost of biscuits


bhuru 2 weeks ago

headmaster anoda kumamiswa anotaura kwaakaisa mwana i**** remunhu


bhuru 2 weeks ago

headmaster anoda kumamiswa anotaura kwaakaisa mwana i**** remunhu


Ezengwongwo 2 weeks ago

Guyz......Nyaya iyi iri paChena kuti Head neMapurisa Varikuziwa zvavakaita nekwavakaisa mwana,,,,!


EMMAHMAKOMBE 2 weeks ago

Mmmmm has zvinotysa izvi vanhu zvakaoma

gweru 2 weeks ago

vakaona kuty ndiye saka airohwerwei kokungodzingwa chikoro chacho mabisvo iwayo kovanoba mafone emateacher vozodii.vakauraya mwana shem


Hondo 2 weeks ago

Headmaster nemapurisa vari kuziva zvavakaita mwana pindai muchipinge mugadzirirwe answer inobuda mwana haangangotsakatika bodoo aaa


hhh 2 weeks ago

ngavaende Kuna gogo chi**** zvifambe headmaster avo i****man


collins 2 weeks ago

haaa ukaona kusava priority kwavari kuita kutsvaga mwana wechikoro kaaa, pane sumthn wrong


Kanda 2 weeks ago

it's not surprising that the headmaster was the one running the tuckshop that is why he called in the police before notifying the parents headmaster and the police took the law into their own hands it's not surprising this boy was thrown in crocodile infested dam get my words


dispenser 2 weeks ago

Mwana akauraiwa nemapurisa uyu .zvagai kumamochari aripadhuze kuti hapana chidhumbu chisina Mutodi here


ndiyoyo 2 weeks ago

Kuba mutakishopu kunoshamisira chii ,kumhanya kwavakaita vachitsvaga aba ngavamhanyefuti kutsvaga mwana iyeye,make sure mamudzosa nxaaa


ndiyoyo 2 weeks ago

Haaaa vabereki toraivanavose demand for justice for Livingston pliz,mungaregere vanavenyu pachikoro panotungamirwa nevanhu vanoita sevakadonha


nndiyoyo 2 weeks ago

Vanogona vachinyepa kutimwana akatiza zvose mapurisa nahead semi vasingaiti effort


Imwe Mbeu 2 weeks ago

Chances are, Livi is no more, they all contributed to his death and got rid his remains. But untill the investigations are conducted let's hope for the best

🤦 2 weeks ago

ko Headmaster kapindure apo

#JUSTICE FOR LIVINGSTON


🤦 2 weeks ago

headmaster kapindure apa


gweru 2 weeks ago

tricky chero mwana aba pachikoro zvodanirwa police here bfre hearing yke paschool vabereki vodaniwa.head ava vanoziva zvavakaita nemwana kuenda naye kupolice kwaive kuvhara ma1.vanozobuda manheru kunotsvaga munhu sei.head vakachekeresa fullstop


JUSTICE#FOR#LIVINGSTONE 2 weeks ago

From the teachers contribution kulive ya Sis Melly Diaries Live the headmaster, Deputy headmistress, boarding master and all teachers who were present shud be removed from their duties mangwana makseni chaiwo, mandizvidza mupurisa shud be removed from his duties as a police officer , whilst waiting for investigation vanhu Vese ivava mukati, what more proof do we need, kune gumbeze ndiko kune mwana, headmaster and team kumapurisa

All parents with kids ikoko no time to waste ,,,, endai munoprotester vanhu vabviswe vana vave safe

The list

Justice must prevail, everyone let’s stand up for what is right ,
Headmaster
Deputy headmistress
BOarding master x2
Senior teacher x2
Mandizvidza police
All teachers who were present
No work for you from tomorw
Everyone everyone let’s make noise about this
Parents go and collect your kids

Madam Boss
Anna Chibaby Honde
Jackie Ngarande Official
Ellite King Solomon
@mhosva tv
Vimbai Mtandavare
#justiceforLivingstone

#justiceforLivingstone


g th hing 2 weeks ago

bt chikoro ichi chine problem why vasina kuaura nevabeteki vemwana first mybe theadmaster aive ne grudge nemfana uyu


Imwe Mbeu 2 weeks ago

Yeah. Maybe aitonetsawo mfana wacho and that was the only time the head caught him red handed.

Jah🇿🇼Tsvarie-07 2 weeks ago

Mpfana kana arimupenyu ane double trouble
kunzi nemapurisa dzokera tichakuvinga kana takukuda wa****hwa 🤔
kuti mdhara vakanzwa kuti ndakaba kuchikoro apa handina kuzonyora exam 🤔
kujoni anotokuenda chete kana arimupenyu, but also the way mapurisa yaaka handler nayo the case was unprofessional, pamwe vakamurova mwana kusvika azviwetera mberi kwevamwe vana kuchikoro 🤔 haadzokeri kuchikoro never...


😃 2 weeks ago

19years ... pamwe akaita kafira mberi or atori joni ikoko


Jack Bauer 2 weeks ago

Sekuona kwangu, if it is true kuti mwana akarohwa nemapurisa, Livingston anogona akakuvarira mukati.Zvekuti the following day paanga ari suppose kunyora exam akatiza and he later on succumb to ma injuries iwayo ari musango....munhu haangatize mhosva ye break-in mu tuck shop for 6 months, it's not possible


actor 2 weeks ago

Mapurisa batai headmaster vanoziva kune mwana.


Tentin 2 weeks ago

Zvakutoda Sangoma izvi. Shereketera Headmaster.


Asalif 2 weeks ago

police officers assaulted the boy if it is your first time being confronted by the police especially when they are doing their investigations when they release you unogona kuenda zvachose police inorova guys telling you the truth


Deputy Parent 2 weeks ago

Tozivazvipi manje??
Parent is using a mzansi number?


Laylow 2 weeks ago

Ko kungobata headmaster uyo ndiye akuziva kune mwana, musade kutenderera, but I think akatofa last year December munhu asingabatike


mwana wachihera 2 weeks ago

ndovimba havana kuuraya mwana pavaimurova...Leave a comment


Recent News


News CategoriesGive us Feedback