Pindula
Register Login

Saba Magacha Responds To "He's Gay, He Takes Drugs" Allegations

Saba Magacha Responds To

Award-winning Zimbabwean gospel artist, Sabastian Magacha, has said he is pained by some remarks made by some members of the public on the outfit he donned on the launch of his album last month. Some social media users said his outfit suggested that he was a homosexual while some said his energy was an indication that he was taking drugs. In a statement seen by Pindula News, the Ridza Bhosvo hitmaker said he was pained by disunity and hatred among Christians. Reads the statement:

Handina kumboziva hangu kuti mapfekero angu akashata uyezve kuti ndatovangochani nekudakwe hembe dzangu [I didn’t know the way I dress is bad and I’m now a homosexual]

Handina kumboziva kuti Energy yandinayo nekufara kwandinoyita zvirikureva kuti ndakuyita zvema Drugs, Mbanje,etc. [I never knew that the energy and happiness I exhibit on stage is an indication that I’m abusing drugs, marijuana, etc]
All l ever wanted was and is to Preach the gospel of Jesus Christ . I know handikwanisi kufadza vanhu vese uyezve handingadiwe nenyika yose, koingawani mwana komana waMwari chaiye pane vayitoto pasinaye.
Asi ini pazvose zvandinoyita shuviro yangu ndeyekufadza Mwari. [In everything I do, I aim to exhalt the name of God]
But it looks like machristu akawanda ndisu tinodzikisirana nekuda kusimukira nekutsika vamwe, tirikuvengana nekusarudzana nechikonzero chema Churches atinobva, saka Mwari watirikunamata wacho ndeupi?
Moyo wangu unorwadza dzimwe nguva dzandino wona vanhu vanouya vachitaura zvehupenyu hwangu zvandisingazive ndichitotangawo kushamisika kuti saba arikutaurwa apo ndeupi chaiye?
NDINE MUVHUNZO! kumachristu
Makambowonawo kuwirirana kunoyita zvidhakwa here chero kuwirirana kunoyita ma Secular Musician?? Vanhu vaya vakabatana zvavo that’s why zvinhu zvavo zvichizoyita sezvinofamba because vane Unit. But look at us we have twuma Camps kunge twuma Katel hatinyatsowirirana so!
A lot of people asked me this Question why do l like to collaborate with Secular musician?? Here is the answer. They are not Complicated, Havana twumitemo hobho hobho plus havarambidzwe naPastor/Phophet/Spiritual father wavo!! they are Easy to Work with and l will keep doing that!!
Social media of today yazara nevanhu vazhinji vari very Toxic, this is the reason why you see a lot of people are suffering from depression, some are even going through mental health and other committing Suicide. Vanhu vagara vatoriwo nezvirikuvashungurudza but tirikudira Petrol pamoto.
Kwamuri mose Ndinoda kukuzivisai kuti l will not stop Preaching the Word Of God inini naMwari tinozivana!! Hope my new album #IamFavored will continue to minister to your life. Subscribe to my Utube channel

Pindula News

Share Article

Sponsored

37 Comments

Tintin 3 weeks ago

sometimes not responding is the best response.you are stoking the fire.


@rev 3 weeks ago

Usarwadziwe iwe

Tintin 3 weeks ago

ndagara handitombotere music yemuzimbabwe kubva pakafa Simon Chimbetu zvimwe zvese inoise kwandiri.

Reverend 3 weeks ago

don't listen to his music he is a ngochani.

Da Truth 3 weeks ago

Amen responding is gud tinonyanya Hama pakaipa tinokuza . Music inoitwa zvakawanda mairi vanoshandisa ma drugs varipo not everyone pliz .🌹🌹🌹🌹🌹🇿🇼


Saved 86 Till now 3 weeks ago

Saba know that ppl are ppl don't give a damn fer not sin bhora mberi young man we are blessed by your stuff fulstop famba nebhora Siya vachihukura.


Tateguru 3 weeks ago

Munhu ukamutevedzera unoguma watakura dhonghi panokuti iro rikutakure


Saved 86 Till now 3 weeks ago

To some extent yes if you are not into drugs praise God nor gayism glory be to God but if know that you are involved in some way pliz take a precautional measure Lundi wakazoparara when this came out he died a miserable star bco z of drugs pli akuruma nzeve ndewako we love you Saba kutsiurwa kudiwa but kana panisina moto chiro chiutsi chete zvinopera nemhepo bhudhi alut continua vanodaro vechimurenga.


Zuze 3 weeks ago

Veduwee, madii kumbotsiurawo ed Shweeee?

Church Person 3 weeks ago

If the allegations are untrue why respond? This guys is useless. Chokwadi chinorwadza kudarika manyepo. Ngaatendeuke nguva ichipo


Anonymous 3 weeks ago

bho Mr Nude pictures


Sponsored

Fari 3 weeks ago

Once you profess to be Christian then you have to live like a Christian, act like a Christian, dress like a Christian, talk like a Christian. Anything outside of that is a reproach to the gospel of Jesus Christ. Saka Saba be careful


Cde hondo 3 weeks ago

Ndimi vakuru vema nude photos ema **** organs enyu zviye


KK 3 weeks ago

If Christian music starts sounding like beerhall music then it ceases to be Christian music,leave it in the beerhall where it belongs.


That Guy 3 weeks ago

a gospel artist should not dress like a Zimdancehall artist ndatopedza so musandiitise nharo i dont have the time


fungisaai 3 weeks ago

maidii kuudza fungisai paakatanga kuimba Gospel zimdancehall

That Guy 3 weeks ago

@Billey im comparimg with Zimdancehall coz some of them dress like clowns if you wanna compare with international dancehall artists then thats your own fish to fry

Billey 3 weeks ago

@That Guy, a gospel artist shld not dress like a Dancehall artist, point of correction.

You are just used to Zimdancehall, there also dancehall artists in some other countries.

🤠 3 weeks ago

ndepapiko pakanyorwa zvipfeko zva gospel artst


Reuben 3 weeks ago

kahat kawakapfeka ako ndeke kucountry music hatidi kukaona kugospel music.

Duduzani 3 weeks ago

Saba Magacha and Kudzi Nyakudya are prime suspects of gaysm


kk 3 weeks ago

and u

Duduzani 3 weeks ago

Saba Magacha and Kudzi Nyakudya are prime suspects of gaysm


Billey 3 weeks ago

@That Guy, a gospel artist shld not dress like a dancehall artist,. point of correction.

You are just used to Zimdancehall... there is dancehall even in other countries


🤠 3 weeks ago

isu takakura tichingonzi magitare ndeemarombe andichaziva hangu kune machurch azara nemagitare


🤠 3 weeks ago

isu takakura tichingonzi magitare ndeemarombe kasaziva hangu ma church azara nemagitare


🤠 3 weeks ago

isu takakura tichingonzi magitare ndeemarombe kasazoziva hangu machurch azara nemagitare


🤠 3 weeks ago

isu takakura tichingonzi magitare ndeemarombe kusaziva hangu ma church azara nemagitare kanamuchichema nekamupfekero isu tiriku chemawo nemachurch arikurova magitare


Turoo 3 weeks ago

Hamungati Sabastian ingochani musati mambomuona achiita zvevarume.


mtt 3 weeks ago

u u cant control what people say iwe rova music bhora mberi machewe


@phidza 3 weeks ago

Saba pawakatanga zvaifaya nekuti even drrssing yako yaive yakadzikama semutendi asi ikozvino wakuchinja stye nekuzvida too much sezvinoitwa nemangochani . Neni ndakatozvibvunzawo kuti ko ndeipi yakutambika apa. Tomboona dzimwe nguva seunerasta zvinodzikisira chiremerera chekuti urimutendi. Gospel yamunotiparidzira nemaitiro amunozoita vakomana nevasikana vacho hazvisizvo zvamunozorarama nekuti you our status yezvinodiwa kugospel.

Chimwe chamunofanira kuziva kuti hamusimi vaimbi moga munogona kuparidza kana kusiva Shoko zivai kuti vatereri venyu vanotoziva kudarika imi. Zvitorinani kuti muterere kwavari dzimwe nguva imi mozoturikira. Tokudai mose asi modzoka mozozvikudza nekuzvida zvinobva zvarasa value yekuti murivamiririri vakristu nekuti kristu mudavanhu hapana paakambozvikudza


@ phidza 3 weeks ago

Sei Saba uchiita macollabo nevakadzi vakashama iwe urimutendi. unenge uchiparidze chii kwatiri. Simba rehove ririmumvura chiterera ruzhinji uzvidzore nekuti hausisiri Saba wataiziva kare.

Imi vaimbi vegospel zivai kuti imi hamusi mega munoziva kuparidza shoko. Vatsigiri vanotoziva kudarika imi saka dzimwe nguva munofanira kuvaterera. Gospel rinoparidzwa mumatauriro mapfekera magariro uye nemararamiro. Izvozvo zvinoratidza kuti unonamata isu kana woparidza toterera toti amen. Saka ukarasa zvizvi totofunga kuti uummmm warasika towana patinokuisa.


Hezvonesss 3 weeks ago

Nothing start with N and end with g


Sabastin 3 weeks ago

Iweeee!Wakufarisa ndokurova ndikambozvisiya zveGospel izvi


3 weeks ago

Saba music yako yakanakisa asi vanhu vaunozoita ma colabu navo ndivo vanokumakisa nevanhu


🤠 3 weeks ago

isu patakura taingonzi magitare ndeemaromde kusazoziva machurch azara nema gitarekusaziva kutichachi


Reeds 2 weeks ago

Keep it up Saba usadzoke kumas**** iwe naMwari vako ndimi munoziwanaLeave a comment


Recent News


News CategoriesFeedback