Pindula
Register Login

'Prophet' Fined 3 Beasts For Parading Naked 'Witches'

'Prophet' Fined 3 Beasts For Parading Naked 'Witches'

A 35-year-old Domboshava self-proclaimed prophet was on Sunday fined three beasts by a Community Court for parading eight people naked, in front of villagers.

Madzibaba Renjidai, born Lovemore Kasambarare, appeared before Chief Chanhamora’s court after he paraded nude people to villagers at Munondo Village.

Madzibaba Renjidai accused his victims of dabbling in witchcraft but the chief asserted that it was taboo in his area to expose naked people in public.

In his judgement, Chief Chinamhora warned Madzibaba Renjidai over his shenanigans saying his conduct divides families. Said the chief:

Zvawakaita zvekupfekenura vanhu mbatya ndiko kupfekenura dunhu, wakapfekenura mambo uye wakapfekenura sabhuku. (What you did, undressing people in public, is akin to undressing the land. You undressed the chief and you also undressed the village head).

We do not want people who operate without the knowledge of our traditional leaders as well as conduct prayers, or cleansing ceremonies, which seek to divide families.

From the evidence given by one of the minor victims, Madzibaba Renjidai forced his victims to undress at knifepoint, before locking their clothes in your room.

You went on to invite villagers to view all the eight naked people, for the better part of the day.

Such misconduct is taboo, according to our traditional values and culture and, this has never happened in this area within my jurisdiction.

By undressing the kraal head’s wife, you were undressing her husband who gave you a place to live with your family.

You exposed our land, Ndicho chinonzi chisiwonekwe kana kuti chipini ichocho. (taboo).

I do not confirm nor deny that there is witchcraft.

I do not know how your claimed spiritual powers operate but let me encourage you to learn to control your spirit so that it is not tempted to assault people as a punishment.

I want to believe that this was your first time to do such misconduct and you will not do the same thing again.

If I may take this opportunity to urge village heads to look out for people, who operate under the name of healing, to report them to police as well as bring them before our traditional court.

We want to promote unity and peace among villagers.

More: H-Metro


Share Article

Sponsored

More

33 Comments

****a 1 month ago

Kkk kutungana kwana mbudzi uko vanoZivana vanogona vakabvisa vega dhimoni rakabata vozonyepa kut takabatigwa banga


****a 1 month ago

Kkk kutungana kwana mbudzi uko vanoZivana vanogona vakabvisa vega dhimoni rakabata vozonyepa kut takabatigwa banga


****a 1 month ago

Kkk kutungana kwana mbudzi uko vanoZivana vanogona vakabvisa vega dhimoni rakabata vozonyepa kut takabatigwa banga


****a 1 month ago

Kkk kutungana kwana mbudzi uko vanoZivana vanogona vakabvisa vega dhimoni rakabata vozonyepa kut takabatigwa banga


lol 1 month ago

there is only one church of God in the Bible. ana Renjidhai vaakutoteedzerawo other denominations like Roma akatanga kurasika from the real Church


Sponsored

More
Madzibaba Wonder 1 month ago

Varoyi taneta nemi. Batwayi kwese kwamunoenda kunoroya. Zvakaipa zvamunoitira vanhu, Mwari ngaazviuise pamusoro penyu.Urwere hwamunoisa pamunhu, Mwari ngaaise panyama dzenyu. Rufu rwamunodaidza pamunhu, Mwari ngaaise rufu pamuri.


anti madzibaba 1 month ago

madzibaba haana zvikuru zvaanoita kunze kwekurwisanisa vanhu uye hama. Pane ane nharo here


Mr Right 1 month ago

Ehe Ukutaura zvausingazive nyarara ,kana usingazive tarisai zvinoitwa nevanoenda kuchishanu kwa Nevanji pamuunze ndiko kune Masowe kana kuenda domboshava kana kuenda kunonzi kwa Negomo

spiritualists 1 month ago

vana venyoka muchapera mese kuita ma spiritists.mamemame


spiritualists 1 month ago

vana venyoka muchapera mese kuita ma spiritists.mamemame


🙄 1 month ago

akavavunganidzaseyi? neuwandu hwavo vakakururwa. vaideyi Kuna madzibaba. vakaen**** varume vavo vasingazivi? 😄


Tanu Mark Finnity 1 month ago

These fake so called prophets must just go to hell we don't need such ppl


renjidai 1 month ago

zvidhori vaive nazvo mai sabhuku kkkk


Chikanda 1 month ago

Ummmm saka vanhu vakutoziva kt mkadzi wasabhuku haana zvidhori (m a t i n j i) .Madzibaba ava vanoda shamhu ine munyu


limbikani 1 month ago

3 beasts chete??


Bhuru 1 month ago

Saka


Bhuru 1 month ago

Saka


Mr Right 1 month ago

Masowe akasiyana ku Johanne Masowe kune mitemo iriko kuchishanu chinopindwa Friday hakuna zvese izvi ,ku nguwo tsvuku nyenyedzi nomwe uko ndokunoitwa izvi asi varoyi ngavabatwe zvavo

citizen 1 month ago

worzel gummidgr elder kana muchida kuenda kupositori inobatsira endai kuZviratidzo zvepositori kana kuoriginal Paul Mwazha aya unobetserwa zvakanaka ava vembiya nemabakatwa nemu bestridge aya vamwe vavho vanenge vachida kukurova mari


Worzell Gummidge 1 month ago

Hapasi pese panonzi "mweya" panorehwa "mweya mutsvene". Kune mweya ye****, mweya yemadzinza, mweya yehurombwa, mweya yerima, mweya yevakafa, mweya yemadhimoni uye mweya yengirozi dzakaraswa. Hapasi pese panonzi mwari panorehwa mwari akasika denga nenyika. Kune vamwari venhema. N'anga chaiyo inoshopera. Kushopera ndiko kwava kunzi kuporofita. MaSangoma akaruka zano rekuteya vanhu vari kutsvaga mhinduro kuna Mwari. Ndokunovagarira paMamasowe. Ndiwo maSangoma enguwo tsvuku, enyenyedzi nomwe nemaDzimbabwe. Vanenge vakapfeka Gemenzi asi mukati menenge muine nhembe, madumwa nezvuma. Uyevanenge vakaviga makona neHakata. Ndosaka vachishandisa bakatwa rehondo. Ndiro bakatwa rinochekereswa naro vanhu uye ndirorinoitiswa mashiripiti. Postori dzeN'anga idzi ndidzo dzinotakudza vanhu mashavi akaipa uye kurombesa vanhu vanenge vachida kusunungurwa. Saka vanhu ndavazive kwekuenda kana vachitsvaga Mwari. Kana wada Postori enda kuChishanu kune dzidziso dzaBaba Johanne. Ana Renjidhai maSangoma anotsvaga mbiri nemari asi pasina Mwari.


Bress Pumura 1 month ago

Wasiya mweya wa Zvimbaz mweya wechi Zanu zanu

Zvimbazi 1 month ago

Grade 6 wakapfuura mushe here.
Ndokuno dzidzisiwa munhu kunyora zvakanaka pasina ku mbunyikidza panzvimbo imwe se dzva..💩.

1 paragraph ine 5 sentences.Usaite se unoma ma musango kaa !

Ndatenda
Zvimbazi

King Kong 1 month ago

Ma comments ndomakoshesa asi kana aka mbunyikidzana kudai kunge asss ya Nicki Minaj mmm.
Spacing vakomana spacing

rovambira 1 month ago

ndofunga vanhu.vakabvisa hembe.were.under a trance. No normal person can do that even akapusa.seyi.
Vangadayi vakaenda ku police or any higher authority.like the courts.
even if they.had a spirit of witchcraft they should have been offered deliverance ku church or such places. Theee peple need help and education to be mentally.liberated.
Its sad.they were treated like animals i pray that God provide spirtual advocates.for such people.
Chief ngava.vungwe and should.be.dethroaned.


tongwai 1 month ago

mapanga anga ava eyi kana aitumwa nemweya


Phidza 1 month ago

This is just not right this guy was a bit out of hand ko kubata banga ndezvemweya futi here this guy is pure attention seeker.


gabarinocheka 1 month ago

I admit that nudity is a public nuisance and coerced nudity a criminal offence . However, I believe the law should be aligned to our beliefs and customs . Witchcraft is real. Let's not bury our heads in the sand.


》》》 1 month ago

YOU'RE WRONG . The law shouldn't be aligned to ANYONE'S beliefs. It should be aligned only to facts, logic, morality, and to whatever is ethical. Striping people, especially women, in public isn't moral and should attract severe punishment.

chikiti.. musavengana 1 month ago

nemukadzi wasabhuku futi kkkk haaa indururani yemunhu


mafia 1 month ago

Renjidai is right because vanhu vasingazive nyaya dzavo havambo bvisiswe hembe nemunhu hwani anekabanga nemukadzi wasabhuku wese hazvidaro..famba nebasa Renjidai


Zvimbazi 1 month ago

A normal person can't be naked in front of people unless they were pornstars.

He hired pornstars simple or ****es.


Mutadza 1 month ago

Police should take over and prosecute this crook


cute 1 month ago

aibvisisa vanhu hembe vane twudoraLeave a comment


Recent News


News CategoriesGive us a Feedback