Pindula
Register Login

Nearly 700 Children Die From Measles In Zimbabwe

Nearly 700 Children Die From Measles In Zimbabwe

Health experts are calling for mandatory Measles Vaccination to save children’s lives as the death toll nears 700, with almost 100 cases being recorded on a daily basis.

The government has been urged to intervene and ensure every child is vaccinated, especially among the apostolic sects where a high number of children are not vaccinated.

Dr Johannes Marisa, Public health expert is quoted by ZBC News as saying:

We have noted with concern that the number of Measles cases skyrocketing. The outbreak is coming from a number of factors, the first  one is coming from unvaccinated children. Zimbabwe used to have a 90% vaccination coverage, but there are a lot of challenges we are facing at the moment. The first one being that there are some religious sects especially apostolic sects who are shunning the vaccination drive, who are against all sorts of vaccination taking place so this is putting everyone at risk. We would like to urge everyone to take their children for  vaccination against Measles. Can all religious sects follow what is supposed to be done. For public health measures to be fully functional and operational sometimes we may need even legislation, a piece of legislation to force everyone to do the right thing Vaccination should be mandatory for everyone.

Dr Amos Marume, Harare Institute of Public Health Principal, told ZBC News echoed Marisa’s remarks adding that the vaccine is the only prevention children need.

Of the 6 291 cases reported nationwide, 3 009 are coming from Manicaland, accounting for almost 50 per cent of the cases and deaths.

Out of those cases from Manicaland, only 523 are vaccinated against Measles, with 347 children from the province dying at home before seeking medical attention.

Pindula News

Share Article

Sponsored

22 Comments

Gwedu 4 weeks ago

Iyoyi yekuda kuziva kudarika kuziva hunova hu d o f o ndi problem. Mapositori itai mushe imi kubva mada kuzviita as if ndimi makaona Mwari sei? Moses chaiye akagitadza kuona chiso chaMwari wani. Huchenjeri hwakapiwa Solomon hukava hwekugadzira ma vaccine iwawa but munoramba sei. Luke was a medical doctor akafamba na Jesu chaiye wani. Koimi nharo dzenyu dziri papi. Muchadya vanhu takatarisa. Vana muri kuvaurayire. Vamwe venyu muno raper vana, vamwe venyu hamudi kuona vana vanodzidza, vamwe venyu munozadza vana zvirwere apo muno brain washer mindset dzavanhu. Itai mushe, tanyarana zvakwana. Vaccinate your children, government yenyu inokubhabhadzirai kuda ma votes we know...


Yeukai 4 weeks ago

ooh izvi zvakaoma izvi


Chipiko Dhaison 4 weeks ago

Mufaro kwamuri. Regai nditaure ndiri in rokodhai Spirio. Izwi rabva muSekiteriya kuCrayo region rati. Gwirikwiti rinokonzerwa nekusavimbika pakati pana madzibaba navana madzimai. Zvinoda kureurura uri pagwanza mwana opona. Mweya mutsvene wati kusatendeseka kwanyanya muwanano. Honai vana vopera zvikuru kwatiri Mapostori? Ana madzibaba manyanya kupfamba naana nadzimai evanhu. Asi mweya wati uyo unopomba unotadzira nyama yake.

Mufaro kwamuri.


Turoo 4 weeks ago

@Chipiko Dhaison saka ukutoona zvawataura zvine musoro here apa😕. Takambokuudzai kuti mapostori endai kuchikoro

Inini 4 weeks ago

Madzibaba Dambudzo na Madzimayi Okusiriya ndivo vanofurira vanhu kuti vasa vaccinate vana.


Billey 4 weeks ago

😂🤗😂😂, ndovarikuspreader gwirikiti kumapositori

Cmo 4 weeks ago

Ana baba tsanyai pabonde kana mwana abatwa nedenda iro zvimwe zvacho makunyepera mapostor aita cey endai kune vanoziva nezvaro denda iro mudzidziswa mapostor ndivo vakar gadzra hre mukwane


Uncle Timber 4 weeks ago

Kune vanhu hobho vasiri mapostori varikuhura asi vana vavo havasikubatwa nedenda iri why @Cmo. Usanyeperwe zvakapusa kumasowe iwe, hausikuonawo wega kuti anaTaguta varikukupusisai here

Mapostori are Cults 4 weeks ago

mapostori Aya these are Cults...and vanotokukanganisa pfungwa ukavasekerera.


Celestial 4 weeks ago

@dott makabaiwa here dube


Sponsored

234 4 weeks ago

ngapaiswe mutemo wekusingisa vabereki vasingabaise vana


Anonymous 4 weeks ago

Time yaMwari inenge yakwana. Mungangwarira rufu here


Chimboti Pizza 4 weeks ago

@Anonymous ukwane, izvi hazvina kumbosiyana nekunwa poison woti nguva yaMwari yakwana

Chimboti Pizza 4 weeks ago

Mapostori ese tikuda kumaendesa kumental asylum nekuti zvavanoita zvinoratidza kuti njere chaidzo hadzina kuita mushe


Chikumba 4 weeks ago

Gadzira ako mapostori umabaisa iwewe ,,, kusiri kufa ndekupi, wani covid yakangoura wanhu vani, bible rakataura kuti nenguva yekupedzisira kuchauya zvirwere, zviratidzo zvenguva musa kanganisa vanhu chitendero chavo


,,,, dott 4 weeks ago

Huchenjeri hwenyika kuna Mwari hupetsi, , hausiriwe wakasike vanhu hautitume wanzwi uridanda remwana


Billey 4 weeks ago

Ndafunga hangu Mhukahuru, Tuku Mtukudzi...achishaura hake,...vakatsanya pagwirikiti ukararama.

🥭 4 weeks ago

go n get vaccinated, ****

,,, dott 4 weeks ago

Celestial @ enda unomwa marigada musoro wako hauchatora mushe..


,,,, dott 4 weeks ago

Celestial udakurapwa enda unomwa marikada **** iwe


,,,, dott 4 weeks ago

Celestial udakurapwa enda unomwa marikada **** iwe


4 weeks ago

Kana mwana abatwa nedenda iri bonde haridiwe zvachose mhamha vanonorara mumba yekubikira nekuti hazvibvumirwe kt mai vagumane nababa vanopisa mwana kana vakasa reurura zvavanenge vaita mwana anofa kana ukapoya mwana anofa ndozvataiudzwa nanambuya vedu isu patakarwara takaendeswa kwambuya vedu hatina kuenda kuchipatara taigariswa muzidish rakazara mvura ine mashizha emugamu inodziya unongoigarira chete haugeze taisabvumirwa kugeza taizogeza parinovhunura mumaziso taidonhedzerwa derere resamwenda kana bupwe kana muchiriziva ndochivanhu chakasimba vana vaisafa sezvatirikunzwa taisabvumirwa kuenda kuchikoro kusvika tapora nekuti rinotapukira kunevamweLeave a comment


Recent News


News CategoriesFeedback