Pindula
Register Login

Catholic Bishop Criticises Govt's "Terrible Proposition To Turn Civilian Doctors Into Soldiers"

Catholic Bishop Criticises Govt's

Catholic Diocese of Chinhoyi cleric, Bishop Raymond Mpandasekwa, has criticised the government over several issues including its “terrible proposition to turn our civilian doctors into soldiers” saying the state will be left without doctors.

The clergyman has in previous years clashed with the government over his hard stance against alleged misrule which he said was characterised by violence, injustice, corruption, and bloodshed.

In an audio recording of his recent Sunday sermon posted on Facebook, Mpandasekwa laments the wanton killing of members of the opposition and attempts to militarise the medical profession. Mpandasekwa said:

They bring bloodshed, they kill, instead of freedom they bring imprisonment to those who oppose them, those who think differently, to those who disagree with their policies.

The only thing they know is violence. These people bring bloodshed, that lacking in integrity, they are dishonest.

All they bring is nothing but distress … what greater distress was brought upon us when the plight of our doctors was, a few days ago, responded to by a terrible proposition to turn our civilian doctors into soldiers, who will from then on go by instruction.”

Indeed, the freedom party refuses to give freedom of choice by refusing to listen to the cries of the distressed doctors.

Instead, they propose more distress. We are now heading to become a State with no doctors as this unconstitutional proposition is a destruction of the medical practice as we know it.

Through our policies, our situation will not only get worse, the poor are always the victims.

When bishops question the capacity and emotional stability of the government, we are accused of insulting the Office of the President.

The governed are being insulted everyday by the same people, through their careless utterances and disregard for the Constitution.

Living for justice is dangerous, for we live in a country that refuses to deliver justice. Our children are not going to school, except a few lucky ones.

He added that the sick were not being treated in hospitals due to the government’s bad policies. 

Mpandasekwa added that the ruling ZANU PF instils fear in the public through state institutions such as the police, the army and the judiciary.

Pindula News

Share Article

Sponsored

36 Comments

pius ncube 1 month ago

itai zvechechi bambo kana maneta mobvisa gemenzi moita zvepolitics


Worzell Gummidge 1 month ago

The Roman Catholic Church has a good track record of standing up for justice. Through the CCJP (Catholic Commission for Justice & Peace) they documented & condemned the Gukurahundi atrocities in Matabeleland in the early 1980s.

Catholic organisations such as the Catholic Relief Services (CRS), CARITAS & many others feed hungry Zimbabweans and people starved by evil politicians all over the world. Organizations like AFCAST (African Forum for Catholic Social Teachings) advocate for observance of human rights and the Rule of law as Godly principles that promote social justice & heavenly peace on earth.

Kwete church dzema Conmen anofamba nemhondi dzeZANU PF. They collect duffle bags of money from their gullible followers & buy themselves houses in SA, build personal palaces, buy themselves AMGs, Aston Martins, Bentleys & Maybachs. Such Hustler preachers & counterfeit prophets register the church & it's assets as in their own names as their personal property.

One such conman was given mining concessions & a farm for his father. Now he sells his father's tomato's in church at exhorbitant prices. Calling them anointed tomatoes. You will hear them heaping praises on idol worshiping politicians who dabble in all sorts of ungodly practices such as murder, abduction, corruption, necromancy, divination, adultery & electoral theft.

Whereas the Catholic Church calls a spade a spade.

Worzell Gummidge 1 month ago

Tanga kuudza ED izvozvo. Kana ED aremerwa nePolitics ngasiiye apfeke Gemenzi oita zveChurch full time....

Tintin 1 month ago

@pius ncube...WAPEDZERWA😜😜😜

Worzell Gummidge 1 month ago

Tanga kuudza ED izvozvo. Kana ED camera nePolitics ngasiiye apfekw Gemenzi suite zveChurch. ED naAkusuriya ndivi vanopfeka magemenzi ekwaMwazha, ekwaMarange nekwaWimbo. Apedza oenda kuUFIC kwaMakandiwa nekuZAOGA kwaGuti. Apo anofamba nana Passion Java naHubert Mudzanire. Pedzezvo opfugamira chiumbwa chaNehanda achiombera nekudira bute pasi. KuState House ED anotorwa maSelfie pics aine Masangoma. Varoyi vakazara muZimbabwe ndosaka vachitsigira ZANU PF.

Pastor 1 month ago

ini word rekuti bishop hapana pandakamboriona mu bhaibheri ba ini. Zvakatanga nani ko izvozvo. Haasi iye Anti Christ aitaurwa pana 1John here? Mubhaibheri mune ma Priest, Apostle, Evangelist, pastor , teachers, prophets etc 1Cor 12


bishop 1 month ago

iwe pastor usati kana kuchurch kwako kusina ma bishop mubible hazvimo. pastor izita rnoshandiswa pakuba Mari dzevanhu kuchurch

@pastor 1 month ago

whether the word bishop is in the Bible or not we don't give a hoot what matters most is what the bishop is saying, he is making sense

Muhedheni 1 month ago

@pastor vara rekuti Bishop ririmo mu Bible check the following verses. Ini church ndakarega ndaona kuti ma pastor Bible hamuverenge and hamurinzwisise. Ndini wenyu Muhedheni.
Acts 1:20 For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take.
Philippians 1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons
1 Timothy 3:1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
1 Timothy 3:2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach
Titus 1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre
1 Peter 2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

G Wagon 1 month ago

Thank you Bishop nekutaura chokwadi tanzwa nenhamo nemaZanu aya


Madzibaba 1 month ago

kkk ndimupositori hangu ndombopota ndichiverenga Bhaibheri.izwi rokuti Bishop ririmo.Zvekare iyo yatoti pasi naSatani pamberi naJesu ndoPolitics yacho.So Bishops and any other human being have a say on what is taking place politicaly.imi vamwe vacho muri vanhu vechechi murimupolitics chacho.Vachamisa ndimufundisi his excellency President vanopindawo mumachechi vese vanhu vechechi ngavasiyeka zvepolitics zvacho.

Ini zvangu 1 month ago

Ezekiel 3 vs 17-21


Mwana muparadzi 1 month ago

Why is it ukashora Zanu PF waita chiyadzo


Muvhangeri 1 month ago

Zvima titles zvekuti Bishop hapana pazviri mubhaibheri izvi. Hazvina kubva kuna Mwari , zvakagadzirwa ne vanhu vakazvi fitira muchinamato ne back door kuti vabire vanhu vasingazive Shoko ra Mwari mari dzavo.


Tintin 1 month ago

@muvhangeri...tengai Bible musati matenga mbanje.

Muhedheni 1 month ago

Maonawo mhinduro yandapawo pastor here? Zvirimo mu Bible check the verses I posted above kungoti mavhangeri nemiwo Bible hamuverenge sema pastor enyu, Zvino kana zvakadaro church ndopindirei hangu
Ndini wenyu Muhedheni

Sponsored

pastor 1 month ago

thank u my brother ndazozviona mu King James version. Mu NIV hamuna


Muhedheni 1 month ago

Pakanaka pastor, zveidi ndiro version randashandisa.
Ndini wenyu Muhedheni

Muvhangeri 1 month ago

waita basa muhedheni zvirimo zve sure ndazotarisawo mu New King James version.


dck 1 month ago

kuyita doctor kuarmy kunomanikidzwa here nhayi .hanty munhu anongoyenda nekuda kwake aona kuti vinetumabenefits turi nani,like ajnr doctor kuzdf anopihwa mota ,fuel nezvimwewo zvakawanda


Jimalo Jenarari 1 month ago

It is now almost mandatory for all graduating medical doctors to be "indirectly in the army" before they can get any government employment. Commander in Health Chiwenga and Health Commodore Chimedza came up with one not long ago. So it is no longer a choice as such.

pastor 1 month ago

Yaa pachine basa kuti vanhu vazive zviri muShoko ra Mwari . Ndokusakani heresy yakazara muma church umu bcoz ne varikutungamira vacho , chinozikanwa hapana futi. Kungoti fire bedzi vari pamberi pe vanhu asi cha Christu chataurwa hapana


WILLIAM SONBOY CHINEMBIRI 1 month ago

Let the Catholic Diocese of Chinhoyi, Bishop Raymond Mpandasekwa spew it all.

What is so good about soldiering ? Is it because [ VANHINGI VAIMBENGE VARI MUSOJA, VACHIZODII MBERI ? ].

There was a misposting at the Healthcare Ministry which drove most doctors out of the country. Now the powers that be want to turn every doctor into a soldier. Does that make any sense ? I know that there are doctors in the army who joined by their volition and not by force.

[ KANA IMI VANHINGI MAIMBENGE MURI MUSOJA, GARAI MAKADARO NEHUSOJA HWENYU IHWOHWO ].

[ ISU TOGARAWO TICHITENGESA MADOMASI, MABANANA NEMA VEGETABLES ].

[ LET ALL CITIZENS VOTE FOR CCC POLITICAL PARTY FOR REAL CHANGE].

Yours faithfully
William Sonboy CHINEMBIRI


concerned Catholic 1 month ago

Wisemenspeak becz they v smthing to say;hence fools speak bcz they v to say something...... read the Bible kt murinzvisise murizive not kut mongoquoter maverse amunoda anaPastor


Homebwoy 1 month ago

Pastor. Mari Alaska munhu Chere religion vanhu ndimiwo makazogadzira nezvigaro zvekuwanda izvi


Golden 1 month ago

The only bishop, the only man of God who have the guts to state things as they are without fear. Bravo Bishop. Dont ever let up


Golden 1 month ago

The only bishop, the only man of God who have the guts to call a spade, a spade not some false profets who are always spewing drivel


Golden 1 month ago

The only bishop, the only man of God with the guts to tell it as it is not some fake profets who are always spewing deriven.Bravo bishop


luv 1 month ago

A Bishop with one wife,,,others are bishops without wife's,,,,1 Timothy 3:2


Peter Date 1 month ago

Talking truth to power!Bishop ava vanorema.Most of our church leaders are spineless and bootlickers.They just get courageous when talking about tithes and contributions to line their pockets.


Weedman 1 month ago

Sandi dzako bishop 👊👊👊.....u really know what you are talking about....we feel it everyday


Hwayana 1 month ago

Apostle Chiwenga chete ndiye anoparidza chokwadi munyika muno


rh 1 month ago

hey


ro 1 month ago

ran


jah ja roy 1 month ago

yes


roy 1 month ago

jump
juanLeave a comment


Recent News


News CategoriesFeedback